Vinnare


Årets vinnare 2019

ÅRETS GRÖNA NÄRING
Gunilla och Dick Stenemo,
Skallerlid UrshultÅrets gröna företagare har i flera decennier drivit vidare ett familjejordbruk. Man har haft äggproduktion och nötkreatur men framförallt har den huvudsakliga inriktningen varit att producera klimatsmart kyckling till Guldfågeln.


Man har satsat på nya stallar med den senaste tekniken och trots att man på senare tid funderat på att låta någon ny entreprenör ta vid så står man inte stilla utan investerar i en solcellsanläggning samt ett nytt klimatsystem i stallarna.


Utöver arbetet i det egna företaget så har man haft ett stort engagemang i flera medlemsorganisationer inom lantbruket och ställt upp på otaliga aktiviteter för att hjälpa till att sprida information om nyttan med det svenska jordbruket. Utdelare: LRF

ÅRETS NÄTVERKARE

Malte SandbergUnder 2019 skapade Malte Sandberg begreppet ”Miljöfika”. Han arrangerade miljöfika på ett antal företag i kommunen med syftet att informera om miljöarbetet på olika företag och på så sett sprida idéer, praktiska råd och tankesätt. Miljöfika är numera ett etablerat nätverkstillfälle som bidrar till bättre miljö och bättre företagande.


Malte är initiativrik, positiv och mån om att Tingsryd ska vara en attraktiv och miljövänlig kommun. Som ordförande i Hållbara Hästkrafter har han varit den drivande kraften i Tingsryds Rallysprint under ett antal år och har i den rollen både sett vikten av att samarbeta med de lokala idrottsföreningarna och de kringliggande företagen.


Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Maltes stora engagemang. Utdelare: Vi Företagare.

ÅRETS FÖRETAGARE 

Anna och Ulrika Berglund,

Nordic BitumenÅrets företagares huvudkontor är inte stort, årets företagare har sitt kontor på landsbygden och de omsätter över 130 miljoner. Två entreprenörer med affärsidén att flytta det svarta guldet. Årets företagare ser egentligen aldrig sin egen vara, men de har full kontroll över den från lastningsplatsen utanför Sveriges gräns till leveransplatsen i Sverige. Slutkunden ser till att våra vägar underhålls och att det skapas nya.


Årets företagare är inte bara entreprenörer och goda ledare, de är glädjespridare och uppfinnare, då de tillverkat egna specialbyggda tanktrailers för att möta kundens krav på varm asfalt. De två systrarna är goda förebilder som ständigt visar engagemang i sin lilla ort men också i kommunen. Två systrar som i en mansdominerad bransch hittat sin plats och driver sitt familjeföretag framgångsrikt. Utdelare: Företagarna


ÅRETS NYFÖRETAGARE

Solarfarm


Solarfarm driver ett fantastiskt företag som är verksamt inom ett område som ligger mycket väl i tiden. Deras snabba resa, omsättning och professionella agerande är exceptionellt.


De driver i princip affären från ax till limpa med "all know how" inom företaget.
SolarFarm är en mycket värdig vinnare till ”Årets Nyföretagare”. Utdelare: Sparbanksstiftelserna

ÅRETS BUTIK

Colorama / Bad och värme


En butik med trevlig atmosfär som inspirerar. Mycket god service & stor kompetens inom sitt område.


Nominerade:
Höjiers, Med Känsla för ditt ego och Colorama. Utdelare: Tingsryds handel.

ÅRETS LÄRAR-STIPENTIAT

Camilla Liljegren,
förskollärare Rävemåla


Vad kan värdeskapande lärande vara på förskolan? Att lära sig något utanför den dagliga lärmiljön genom att skapa värde för någon annan. Det kan till exempel handla om att dansa ut julen tillsammans med boenden på Älmegården, eller att ta med barnen ut i närsamhället för att uppleva och lära i vardagen.


Camilla är en förskollärare som har förmågan att få både kollegor och barn att utvecklas! Hennes teoretiska kunskaper blir praktiska i barngruppen.  I barngruppen är Camilla en god förebild, lärare och handledare. Hon ser till att traditioner följs och att nya kunskaper nyttjas.


Camilla är en förebild, handledare, engagerad pedagog och god kollega. Hon ser till att ständigt utvecklas och att använda nya kunskaper praktiskt.

Utdelare: Tingsryds kommun och Sparbanken Eken

ÅRETS LÄRAR-STIPENDIAT

Patrik Gustafsson,

ekonomilärare Wasaskolan


Vad kan värdeskapande lärande vara på gymnasiet? Att som elev få ta del av vardagen för en företagare, att få beräkna, värdera och utveckla en egen verksamhet skapar begriplighet och förberedelse för framtiden.


Ung Företagsamhet är ett framgångsrikt koncept som gynnar både elev, närsamhälle och morgondagens Sverige.


Med ett starkt personligt driv och inspirerande arbete utmanar Patrik år efter år sina elever till att med stor framgång driva företag i nära samarbete med det lokala näringslivet i Tingsryd. Ett lysande exempel på inslag och nytänk i detta arbetet är “Drakboet” där eleverna får möjlighet att presentera sina affärsidéer och företag till en lokal jury. Utdelare: Tingsryds kommun och Sparbanken Eken

ÅRETS MERA TINGSRYD-STIPENDIAT

Ingrid Engstrand Johansson,

Väckelsångs IK


För sitt mångåriga föreningsarbete i Väckelsång IK och för att hon är en drivande kraft och en förebil för andra aktiva.


Ingrid är en demokratiarbetare och en främjare av levande landsbygd och folkhälsa. Hon är föreningstypen som inte sätter sina eller den egna familjens behov i främsta rummet utan alltid ser till klubbens bästa. Finns behov av någon som riggar en tipsrunda så riggar Ingrid med tipsrunda. Behövs det bakas så bakar Ingrid. Sedan flera år tillbaka leder Ingrid regelbundet gruppträning i idrottshallen och när boxpass efterfrågades av klubbmedlemmarna så utbildade sig Ingrid till boxinstruktör.


Som den rutinerade föreningsmänniska hon är vet hon också värdet av att då och då sammanträda och gemensamt fatta beslut i för framtiden viktiga frågor. Även om Ingrid inte är någon som pratar i onödan så axlar hon alltid sitt ansvar i diskussionerna och står upp för sina åsikter i föreningsmötena.

Utdelare: Smålandsposten